Szálláshelyek, wellness, vendéglátás, szállás-utazás, belföldi turizmus, üdülési csekk, szállásfoglalás, útikalauz
Magyar Magyar
 
OnlineLap lapcsalád
MI KERESÜNK ÖNNEK SZÁLLÁST!
0-24-ig
Online kérés
A szolgáltatás díja:
2.000 Ft/keresés
Felhasználónév:
Jelszó:


Dél-Dunántúl / Baranya megye

Siklós

Siklós

Siklós Dél-Baranya és a Dráva-medence természeti, történeti és kulturális értékekben egyik leggazdagabb települése. Különleges jelentőségét nemcsak a kiváló természeti adottságai, szubmediterrán éghajlata és az itt élők szorgalma adja, hanem a magyar történelemben betöltött szerepe. A település a Villányi-hegység ölelésében, a síkságból kiemelkedő dombot uraló vár köré épül. A rövid ideig tartó tél, a nagyon enyhe tavasz, az októberig elnyúló nyár miatt a környék minden történeti korszakban kedvelt lakóhelye volt az embereknek.

A rómaik is szívesen telepedtek le a hegység közelében, építettek villákat, lakóépületeket és művelték a kerteket, szőlőültetvényeket. A római kori Serena (Siklós) dombján épült őrtorony vigyázta a várdomb alatt elkanyarodó, nyugat felé húzódó hadiutat, melyen a népvándorláskori népek, majd a tatár, török seregek özönlöttek be a Dunántúlra. Az első dokumentum, egy 1294-ből származó oklevél már Castrum Soklos-ról tesz említést, tehát ebben az időszakban feltehetően már áll a római erődítménymaradványokat is tartalmazó vár. Siklós a 14. században a Gara-család uralkodása alatt lesz előszőr az ország egyik központja, mint a nádor városa. 1401-ben Zsigmond magyar király és német-római császár is raboskodik rövid ideig a várban.

A Gara-család birtokvesztése után 1515-től a vár és a város az ország egyik legbefolyásosabb és leggazdagabb családjának, a Perényiek birtokába kerül. Ők fejezik be a várban elkezdett erődítési és átalakítási munkákat, melynek eredményeként az akkori Siklós korának egyik legkorszerűbb hadászati létesítménye, és egyben az egyik legjelentősebb reneszánsz stílusú építménye. A török időkre művelődési központ udvarában helyreállított, Európa Nostra-díjas dzsámi emlékeztet. A keleti várárok helyén épült település szerencsésen tükrözte az itt élő nemzetiségek kultúráját, mely az építészeti emlékekben és hagyományokban öltött testet. A görögkeleti templom ikonosztáza, a református templom egyszerűsége és a római katolikus templom Európa-jelentőségű freskói mind-mind kedvelt kiránduló célpontjai az idelátogatóknak.

A vár építészeti emlékei, kiállításai, a római hagyományokon alapuló szőlő- és borkultúra, a máriagyűdi Mária-kultusz megismerése egésznapos élményt jelentenek. A város csöndessége, hangulatos utcái, éttermei mellett a siklósi strand feszítettvíztükrű medencéje, több hektáros pihenőparkja kínál kellemes felüdülést a forró nyári napokon. A nyár folyamán áprilistól szeptember végéig a Siklósi Nyár és a Siklósi Várfesztivál eseményei zajlanak. A programok felölelik a nemzetiségi és magyar ének és tánc, zenei és színházi hagyományokat. Legjelentősebb közülük a Siklósi Szalon képzőművészti kiállítás, a Fúvószenekari Verseny és Találkozó, a Folklórfesztivál és a Csirkepaprikás Fesztivál.

A siklósi vár az egyik legépebb, legegységesebb történelmi emlékünk. A várkastélyt a déli oldal kivételével feltöltött falszoros, pártázatos magas várfalak és kapcsolódó védőművek, régebbi félköríves tornyok és újabb bástyák övezik. A belső vár körül 6 ha-i falakkal körülzárt várkerület fekszik, újabb lakóépületekkel és beépítetlen szabad térségekkel. Itt áll az egykori ferences rendház és templom műemléki együttese is. A várkerület közel 1 km hosszú védelmi vonal, tornyokkal tagolt, lőréses, pártázatos magas külső várfal és árokrendszer veszi körül. A település neve okleveleinkben Suklos, Soklos és egyéb alakban fordul elő. Legelőszőr egy 1190-es oklevélben szerepel. Az adatok szerint a 13. század eleje óta a Kán nemzetségbeli Suklósiak nádori ágának birtoka. Magát a várat legkorábban 1294-ben említik, amikor Siklósi Gyula ispán a gazdája. Zsigmond király 1387-ben elkobozta a várat a Siklósiaktól és rövid birtokcsere után a Garai-családnak adományozta. Garai Mikós kora leghatalmasabb főura, Zsigmond királlyal és főúri csoportjával politikai és rokoni szálakon kiépített családi liga vezére és legkiemelkedőbb egyénisége volt. 1402-1433-ig, 31 éven át töltötte be az országnádor méltóságát. Maga és családjának hatalma és gazdagsága kellett ahhoz, hogy Siklós gótikus váregyüttese kiépülhessen.

A várfal által határolt területen újabb szárnyakat és szinteket emeltek, vagyis a várdomb tetején lévő udvart három oldalról körülépítve hatalmas várkastéllyá fejlesztették és az együttest új védőgyűrűvel, falszorossal vették körül. A domb lábánál és peremén húzódó közel 1 km hosszú külső várfal egy kisebb középkori város nagyságú, ovális területet zárt közre. A várba ez időbe még a Pécs-Máriagyűd felöl érkező úton, a "gyűdi" toronynál lévő kapun át lehetett bejutni. A Garaiak idejében épített gótikus vár olyan korszerű erősség volt, hogy az 1440-ben harcra kelt Hunyadi János ostromának is ellenállt, megvédelmezte Garai Miklós V. Lászlóval tartó fiát.

A Garaiak egy évszázadon át birtokolták, fejlesztették Siklós várát. 1482-ben Garai Jóbbal kihalt a család nádori ága és a vár királyi birtok lett. Mátyás király fiának Corvin Jánosnak ajándékozta, majd az özvegy révén Brandenburgi Györgyé lett. Tőle Ujleki Lőrinc vette meg, nem sokkal később, 1507-ben pedig Perényi Imre a várat ostrommal foglalta el. A várban előkerült Perényi címeres kőfaragványok, valamint Joseph de Haüy 1688. évi felmérésén látható újabb állapot a 16. század elején, a reneszánsz szellemében és stílusában végzett átépítésekről tanúskodnak. Perényi Imre és második felesége a mohácsi csata halottjait eltemető Kanizsai Dorottya életük nagy részét Siklóson töltötték. Kanizsai Dorottya nem sokkal a csata után végleg elhagyta Siklóst és rokonaihoz a sárvári várba, a nádor fia pedig Sárospatakra költözött. Siklós várát Szulejmán szultán serege 1543-ban 3 napos ostrom után elfoglalta.

A török állandóan nagyszámú katonaságot tartott a várban és 150 éven át jelentős támaszpontjának tekintette. Ennek ellenére szinte semmiféle török vonatkozású építkezésről nem tudunk, semmiféle faragványra utalás nem maradt meg fenn e másfél századból a várban. A török minden bizonnyal egy olyan hatalmas, korszerűen kialakított, berendezett és jó karban lévő várat vett birtokába, amelyet változtatás nélkül fel tudott használni. Siklós visszavételére csak Buda visszafoglalása után került sor. A várat gróf Caprara Eneas császári generális kapta meg, aki 1689-ben hozzákezdett a ma is álló hatalmas kastély kiépítéséhez, de 1701-ben bekövetkezett halálával a munka félbe maradt. A várkastély befejezése már a Batthyányiak nevéhez fűződik. A kétemeletes fantáziaszegény, kaszárnyaszerű épület a 18. század közepén épült. Az építkezés emlékét a barbakán bejárata felett látható díszes hercegi címer őrzi. A barokk építkezés a negyedik szárny megépítésével teljesen körülzárta az udvart és az új szárny végéig a kerektoronnyal lezárva meghosszabította az északi falszorost. 1849-ben a kincstár elkobozta Siklóst a szabadságharc honvédszervezető kormánybiztosától, majd külügyminiszterétől Batthyány Kázmértól. 1860-ban a Batthyány család visszakapta a várat és Schulcz Ferenc építésszel restaurálási munkát végeztettek. 1873-ban Benyovszky Lajos pozsonyi ügyvéd vásárolta meg és saját kezűleg faragott díszes ajtókkal dekorálta.

Az 1929-ben műemlékké nyílvánított várat 1944-ben a Honvédkincstár vásárolta meg és a bontási munkákat megkezdve tiszti üdülővé kívánta alakítani. A megbontott és az 1944-45. évi háborús események során megrongálódott vár gazdátlanul pusztult 1955-ig. Ekkor Baranya megye Tanácsa saját kezelésbe vette, gondnokságot állított fel és az Országos Műemléki Felügyelőséggel közösen helyreállította. A vár jelenleg Siklós város kezelésében van.

A siklósi várhegy délkeleti csücskében, az 1540-ben épült Perényi-bástya védelmében áll a középkori eredetű plébániatemplom a hozzá délre csatlakozó egykori kolostorral, ami jelenleg a kerámia alkotóműhely. A templom és a hozzá tartozó kolostor 1950-ig a Ferences rend tulajdonában volt. A kerámia alkotóteleppé történő átalakítás során derült ki, hogy az épületegyüttes valójában az agostonos kanonokok kolostorával egyezik. Az ásatások során kerültek napvilágra a templomban azok a középkori eredetű faliképek, melyek összességében az akkori Magyarország talán legjelentősebb, ma ismert gótikus falképegyüttesét képezik.

A dzsámit egy magasrangú török személyiség, Malkocs bej emeltette a 16. század második felében. Az idők folyamán erősen megromlott az állaga, s egy lakóépületbe építették bele. 1969-ben fedezték fel maradványait, s nem sokkal ezután megindult az újjáépítése. 1994-ben Európa Nostra-díjat kapott.

Máriagyűd a Tenkes-hegy lábánál fekvő település, Siklós egyik városrésze. Világszerte ismert római katolikus kegyhely, a Tenkes-hegy oldalában messziről látszik kéttornyú, barokk temploma. Zarándokok tízezrei látogatják, különösen búcsúnapokkor. Csodatévő hely, a magyarországi Mária kultusz egyik legjelentősebb színhelye.

Siklóson a 15.században telepedtek meg a szerbek és 1738-ban a hívők adakozásából templomot emeltek, melyet leégése után 1783-ban a mai alakjában építették újjá. A templom copfstílusú épület, egyhajós, csehboltozatokkal és nyomott íves apszissal. Ikonosztáza és berendezése 1800 körül készülhetett.

  • A Villányi Borvidék

A Villányi Borvidék keleti hegyvonulatain termesztik a vörösborszőlőket. A legelterjedtebb szőlőfajták a kékoportó, a kékfrankos, a cabernet franc, a cabernet sauvignon, a merlot, a pinot noir, zweigelt és a kadarka. A fehérbor szőlőket négy területen: a borvidék középső és nyugati lankáin termesztenek. Legelterjedtebb fajták: az olaszrizling, a hárslevelű, a chardonnay, a tramini, a rajnai rizling és az olaszrizling.

A mikroklíma és a talajadottságok szerencsés kombinációjából adódóan a borvidék adja Magyarország legjobb minőségű és változatokban leggazdagabb vörösborait. A vidék adottságaira alapozva, európai példák alapján, nyolc település, szőlő- és bortermelő magánszemélyek, vállalkozók, civil szervezetek összefogásával 1994 őszén megalakult a Villány-Siklósi Borút Egyesület, Magyarország első borútjának létrehozója. Az egyesület száznál több tagja minősített, védjeggyel ellátott borúti szolgáltatást üzemeltet. Borászatok, falusi szálláshelyek, éttermek, panziók és hotelek állnak a vendégek szolgálatára.

  • Duna-Dráva Nemzeti Park

A nemzeti park a vad és szeszélyes Dráva folyó mentén, Siklóstól délre, mintegy 10 km-re található. Megközelítése egyszerű, Matty és Drávaszabolcs felöl közútról, s némi gyaloglás után találkozhatunk a folyóval és vadregényes környezetével. A terület gazdag élővilága, a változatos folyómenti táj, madárvilág felejthetetlen élményt nyújt az idősebb és fiatalabb korosztály számára.

Tourinform Iroda
7800 Siklós, Felszabadulás út 3.Települések
Abádszalók
Abaliget
Abasár
Abaujszanto
Abaujvar
Abda
Abony
Ábrahámhegy
Adacs
Agárd
Aggtelek
Ajka
Akasztó
Almamellék
Alsómocsolád
Alsónána
Alsóörs
Alsópáhok
Alsóregmec
Apagy
Apaj
Apátistvánfalva
Apátvarasd
Apostag
Arka
Arlo
Ásotthalom
Asvanyraro
Aszófő
Bábolna
Bácsalmás
Bácsbokod
Badacsony
Badacsonylábdihegy
Badacsonyörs
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Bag
Baja
Bajánsenye
Bajna
Bakonybél
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonynána
Bakonyszentkirály
Bakonyszentlászló
Bakonyszücs
Baks
Baktalórántháza
Balassagyarmat
Balaton
Balatonakali
Balatonakarattya
Balatonalmádi
Balatonalmádi-Káptalanfüred
Balatonberény
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonföldvár
Balatonfüred
Balatonfűzfő
Balatongyörök
Balatonkenese
Balatonkeresztú
Balatonkeresztúr
Balatonlelle
Balatonmagyaród
Balatonmáriafürdő
Balatonrendes
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszepezd
Balatonszéplak
Balatonudvari
Balatonvilágos
Ballószög
Balmazújváros
Bánk
Bánya
Baracska
Báránd
Barcs
Bárdudvarnok
Baskó
Báta
Bátaapáti
Bátonyterenye
Bátorliget
Battonya
Bázakerettye
Békés
Békéscsaba
Békésszentandrás
Bekölce
Bélapátfalva
Bér
Beregdaróc
Berekfürdő
Berettyóújfalu
Berkenye
Berzence
Besenyőtelek
Biatorbagy
Bicserd
Bicske
Biharkeresztes
Bikács
Bikal
Bodajk
Bodony
Bodrogolaszi
Bódvaszilas
Bogács
Bókaháza
Boldogasszonyfa
Boldogkőváralja
Bóly
Bonnya
Bonyhád
Borgáta
Borgétafürdő
Borsfa
Bozsok
Bózsva

Bő-Bükfürdő
Bödeháza
Bögöte
Bősárkány
Bőszénfa
Budakeszi
Budaörs
Budapest
Bugac
Buják
Buzsák
Bük
Bükfürdő
Bükkaranyos
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentkereszt
Bükkszentmárton
Bükkzsérc
Cák
Cegléd
Celldömölk
Cered
Cigand
Csabdi
Csapod
Csemő
Csenger
Csepreg
Csepreg/Bük
Cserépfalu
Cserkeszőlő
Cserszegtomaj
Csertő
Csesznek
Csesztreg
Csibrák
Csókakő
Csokonyavisonta
Csongrád
Csopak
Csöde
Csurgónagymarton
Dabas
Darnozseli
Dávod
Debrecen
Debréte
Decs
Dédestapolcsány
Dég
Délegyháza
Demjén
Dévaványa
Devecser
Diósjenő
Diosviszlo
Dobogókő
Doboz
Dombori
Dombóvár
Dombóvár-Gunaras
Dombrád
Domonyvölgy
Domoszló
Dorog
Döbröce
Döbrönte
Dömös
Dömsöd
Dravapiski
Drégelypalank
Dubicsany
Dunabogdány
Dunaegyhaza
Dunaföldvár
Dunaharaszti
Dunakeszi
Dunakiliti
Dunapataj
Dunapataj-Szelid
Dunaszeg
Dunaszekcső
Dunaszentpal
Dunasziget
Dunaújváros
Dunavarsány
Dunavecse
Ebes
Ecséd
Edeleny
Eger
Eger-Szarvaskő
Egerbakta
Egerszalók
Egerszólát
Égerszög
Egervár
Egyek
Egyhazashetye
Egyhazaskozar
Egyházasrádóc
Emőd
Encs
Enying
Eplény
Érd
Erdőbénye
Erdősmárok
Erdősmecske
Erdőtarcsa
Erdőtelek
Érsekcsanád
Esztergályhorváti
Esztergom
Etyek
Fadd
Fadd-Dombori
Fajsz
Farkasfa
Farkaslyuk
Felcsút
Felsőörs
Felsőpáhok
Felsőszölnök
Felsőtárkány
Felsőtengelic
Fertőboz
Fertőd
Fertőd-Sarród
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszéplak
Fony
Fonyód
Fonyód-Alsóbélatelep
Fonyód-Bélatelep
Fonyódliget
Forró
Fót
Fülesd
Fülöpszállás
Füzér
Füzérkomlós
Füzérradvány
Füzesgyarmat
Fűzvölgy
Gadány
Galambok
Galgahévíz
Galgamácsa
Galyatető
Ganna
Gánt
Gánt-Bányatelep
Garáb
Gárdony
Gávavencsellő
Gomba
Gordisa
Gosztola
Göd
Gödöllő
Gönc
Gönyű
Gulács
Gyál
Gyékényes
Gyenesdiás
Gyomaendrőd
Gyopárosfürdő
Gyömrő
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Győr
Győr-Ménfőcsanak
Győrszentiván
Győrújbarát
Gyula
Gyulakeszi
Hajdúböszörmény
Hajdúnánás
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Halászi
Harka
Harkány
Háromhuta
Hárskút
Hatvan
Hédervár
Hegyesd
Hegyeshalom
Hegyhátszentjakab
Hegykő
Hegymagas
Hejce
Hencse
Hercegkút
Hernádszurdok
Hévíz
Hidegkut
Hidegség
Hímesháza
Hódmezővásárhely
Hollóháza
Hollókő
Homokmégy
Hortobágy
Hortobágy-Máta
Horvátzsidány
Hosszúhetény
Hosszúpereszteg
Hőgyész
Ibrány
Igal
Iharos
Inárcs
Irota
Isaszeg
Istenmezeje
Ivanc
Ják
Jakabszállás
Jánd
Jánoshalma
Jánossomorja
Járdánháza
Jásd
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászberény
Jászkarajenő
Jászkisér
Jászszentandrás
Jászszentlászló
Jásztelek
Jósvafő
Kács
Kálmánháza
Kalocsa
Kapolcs
Kápolnásnyék
Kaposvár
Káptalanfüred
Káptalantóti
Kapuvár
Kárász
Karcag
Károlyfalva
Kaszó
Kazincbarcika
Kecskéd
Kecskemét
Kecskemét-Hetény
Kehidakustány
Kékcse
Kéked
Kékestető
Kemence
Kenyeri
Kerecsend
Kerekegyháza
Kerkafalva
Keszthely
Kesztölc
Kétegyháza
Kétpó
Kétvölgy
Királyszentistván
Kisbér
Kisfüzes
Kisgyőr
Kishuta
Kisköre
Kiskőrös
Kiskunhalas
Kiskunlacháza
Kiskunmajsa
Kiskutas
Kisrákos
Kistelek
Kistolmács
Kisvárda
Komárom
Komló
Komló-Sikonda
Kondorfa
Kópháza
Kóspallag
Kótaj
Kozárd
Kozármisleny
Kőkút
Körmend
Kőröshegy
Kőszárhegy
Kőszeg
Kőszeg-Ólmod
Kőszegdoroszló
Kőszegszerdahely
Kőtelek
Kővágóörs
Kővágószőlős
Kővágótőttős
Köveskál
Kunadacs
Kunbaracs
Kunfehértó
Kunhegyes
Kunszentmárton
Kunszentmiklós
Kunsziget
Kustánszeg
Lábatlan
Lábod
Lajosmizse
Lakitelek
Lánycsók
Látrány
Leányfalu
Lengyeltóti
Lenti
Lesencefalu
Létavértes
Letenye
Levél
Levelek
Libickozma
Ligetfalva
Lillafüred
Lipót
Liptód
Liter
Lókút
Lónya
Lovas
Lovaszi
Mád
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarnándor
Magyarpolány
Magyarszombatfa
Makád
Mályi
Mályinka - Bükk Hegység
Mánfa
Marcali
Máriapócs
Mártély
Martfű
Martonyi
Mátészalka
Mátraballa
Mátraderecske
Mátrafüred
Mátraháza
Mátrakeresztes
Mátraszentimre
Mátraszentistván
Mátraszentlászl
Mátraszentlászló
Mátraterenye
Mecseknádasd
Mecsér
Mersevát
Mesterháza
Mezőhegyes
Mezőkövesd
Mezőszemere
Mezőzombor
Mihályháza
Mikófalva
Mikóháza
Misefa
Miskolc
Miskolc-Alsóhámor
Miskolc-Görömbö
Miskolc-Lillafüred
Miskolc-Tapolca
Mogyoród
Mogyoróska
Mohács
Monor
Mónosbél
Monoszló
Mór
Mórahalom
Mosdós
Mosonmagyaróvár
Mőcsény
Nádudvar
Nagyatád
Nagybajom
Nagybarca
Nagyberény
Nagybörzsöny
Nagycenk
Nagyesztergár
Nagykanizsa
Nagykovácsi
Nagykörű
Nagymaros
Nagynyárád
Nagyrábé
Nagyrada
Nagyrákos
Nagysáp
Nagyvázsony
Nagyvisnyó
Napkor
Nemesbük
Nemesded
Nemesgulács
Nemesnádudvar
Nemesvámos
Nemesvid
Nemesvita
Németbánya
Németkér
Nemti
Neszmély
Nikla
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Noszlop
Noszvaj
Nova
Novaj
Nőtincs
Nyírábrány
Nyírbátor
Nyíregyháza
Nyúl
Óbánya
Óbudavár
Ocsa
Olaszliszka
Olmod
Oltarc
Ópusztaszer
Orfű
Orosháza
Ostoros
Oszkó
Ózd
Ozmánbük
Ozora
Őcsény
Öcsöd
Ököritófülpös
Öreglak
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Örkény
Örvényes
Öttevény
Öttömös
Pácin
Páka
Pákozd
Paks
Pálháza
Palkonya
Pálmonostora
Palotás
Paloznak
Pannonhalma
Pányok
Pápa
Pápakovácsi
Papos
Parád
Parádfürdő
Parádsasvár
Pásztó
Páty
Pátyod
Pécel
Pécs
Pécsely
Pécsvárad
Penészlek
Pénzesgyőr
Pér
Pere
Perkupa
Pétervására
Petneháza
Pilis
Pilisborosjenő
Piliscsaba
Pilismarót
Pilisszentkereszt
Pilisszentlaszlo
Pilisszentlélek
Pilisvörösvár
Pincehely
Piricse
Pirtó
Poganyszentpeter
Polgár
Polgardi
Pomáz
Poroszló
Porva-Szépalma
Pusztafalu
Pusztaradvány
Pusztavacs
Püspökhatvan
Püspökladány
Püspökmolnári
Püspökszentlászló
Püspökszilágy
Rábafüzes
Rábapaty
Ráckeve
Rajka
Rakamaz
Ráksi
Ráróspuszta
Rátka
Recsk
Rédics
Regéc
Regenye
Répáshuta
Répcelak
Rétság
Révfülöp
Romhány
Röjtökmuzsaj
Rönök
Röszke
Rudabanya
Rudabanyacska
Ruzsa
Ságvár
Sajóecseg
Sajógalgóc
Salgóbánya
Salgótarján
Sámsonháza
Sárazsadány
Sárbogárd
Sármellék
Sárospatak
Sárrétudvari
Sarród
Sarud
Sárvár
Sárvár-Rábapaty
Sátoraljaújhely

Sellye
Siklós
Sima
Simonfa
Simontornya
Siófok
Siófok-Sóstó
Siófok-Szabadifürdő
Siojut
Sirok
Sitke
Sokorópátka
Soltvadkert
Somlóvásárhely
Somogygeszti
Somogyszáló
Soponya
Sopron
Sopron-Ágfalva
Sormás
Sóstófürdő
Sóstógyógyfürdő
Súr
Sükösd
Sümeg
Sümegprága
Szabadszállás
Szajol
Szaknyér
Szalafő
Szálka
Szalkszentmárton
Szanticska
Szántód
Szarvas
Szarvaskő
Szatmárcseke
Szatta
Szécsény
Szeged
Szeghalom
Szegvár
Székesfehérvár
Szekszárd
Szeleste
Szenna
Szentantalfa
Szentbalázs
Szentbékkálla
Szentendre
Szentes
Szentgotthárd
Szentgyörgyvölgy
Szentpéterfa
Széphalom
Szigetmonostor
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetvár
Szigliget
Sziksósfürdő
Szilvásvárad
Szin
Szirák
Szob
Szokolya
Szolnok
Szombathely
Szögliget
Szuha
Tab
Tabajd
Táborfalva
Tákos
Taksony
Taliándörögd
Tállya
Tamási
Tápiógyörgye
Tápiószele
Tápiószentmárton
Táplánszentkere
Tapolca
Tapolca-Diszel
Tarcal
Tard
Tarján
Tarnaszentmária
Tarpa
Táska
Tass
Tát
Tata
Tatárszentgyörgy
Téglás
Telkibánya
Tényő
Teresztenye
Tésenfa
Tét
Tihany
Tiszabábolna
Tiszabecs
Tiszacsege
Tiszadob
Tiszafüred
Tiszafüred-Örvényes
Tiszaigar
Tiszakécske
Tiszalök
Tiszanána
Tiszaörs
Tiszaörvény
Tiszaroff
Tiszaug
Tiszaújváros
Tiszavasvári
Tivadar
Tóalmás
Tokaj
Tokorcs
Tolcsva
Tolna
Tormás
Tornakápolna
Tornaszentandrás
Tornyiszentmiklós
Tótkomlós
Tótújfalu
Tótvázsony
Töltéstava
Törökbálint
Törökkoppány
Törökszentmiklós
Törtel
Töttös
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrkeve
Túrony
Tuzser
Újpetre
Uppony
Uzsa
Vác
Vácszentlászló
Vág
Vágáshuta
Vajta
Vámosoroszi
Váralja
Váraszó
Varbó
Varbóc
Várgesztes
Várong
Városlőd
Várvölgy
Vásárosnamény
Vasszécseny
Vasszentmihály
Vászoly
Vecsés
Vékény
Velem
Velence
Vének
Verőce
Verpelét
Verseg
Vértessomló
Vértesszőlős
Veszprém
Villány
Villánykövesd
Vilyvitány
Visegrád
Vonyarcvashegy
Záhony
Zalaapáti
Zalabaksa
Zalaber
Zalacsány
Zalaegerszeg
Zalahalap
Zalaistvand
Zalakaros
Zalakomar
Zalalövő
Zalaszanto
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalaszentmihaly
Zalaszombatfa
Zamárdi
Zamárdi-felső
Zánka
Zebegény
Zirc
Zirc-Akli
Zirc-Kardosrét
Zomba
Zsábmék
Zsana
Zsédeny
Zselickisfalud
Zsira
Zsombó
MÁV menetrend
Az ELVIRA segítségével könnyedén megtervezheti vasúti utazását!    Kattintson ide!

Volán menetrend
Országos autóbusz menetrend ajánlott útvonalakkal.
Kattintson ide!

  Főoldal Hírlevél, hírek Könyvjelzőkhöz Kezdőlapom Link küldése Kapcsolat Médiaajánlat  
 

Ingyenes regisztráció (szálláshelyek részére)

Írjon nekünk!
Észrevételek, javaslatok:
Név:
E-mail cím:
Ezt a kódot:
Kérjük írja ide:

Gyors megkeresés (szállás keresők részére)

Írjon nekünk!
Észrevételek, javaslatok:
Név:
E-mail cím:
Ezt a kódot:
Kérjük írja ide:
 
OnlineLap.COM www.onlinelap.com
Szálláshelyek, vendéglátás
Országos lap
Copyright ©2004- 2023. OnlineLap Média Összes oldalletöltés (2006. május 23. óta): 130420749